Privacybeleid


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

RUN4Semmy NY marathon kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 4Semmy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Semmy verstrekt.

RUN4Semmy NY marathon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres

WAAROM RUN4Semmy NY marathon GEGEVENS NODIG HEEFT
RUN4Semmy NY marathon verwerkt uw persoonsgegevens om via email eventueel contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

HOE LANG RUN4Semmy NY marathon GEGEVENS BEWAART
RUN4Semmy NY marathon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
RUN4Semmy NY marathon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van RUN4Semmy NY marathon worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
RUN4Semmy NY marathon gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
RUN4Semmy NY marathon maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van RUN4Semmy NY marathon bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan RUN4Semmy NY marathon te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RUN4Semmy NY marathon heeft hier geen invloed op.
RUN4Semmy NY marathon heeft Google geen toestemming gegeven om via RUN4Semmy NY marathon verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mike@van-dijk.tv. RUN4Semmy NY marathon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
RUN4Semmy NY marathon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RUN4Semmy NY marathon maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RUN4Semmy NY marathon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RUN4Semmy NY marathon op via mike@van-dijk.tv.

Fostered by
RUN4Semmy NY Marathon